Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.

Overdrachtsbelasting (roerend goed)

Voor de overdrachtsbelasting geldt dat, indien het chalet naar aard en inrichting bestemd is om langdurig op dezelfde plaats te blijven staan, het chalet dusdanig met de grond verbonden is dat sprake is van een onroerende zaak. Indien geen duurzame plaatsing is beoogd, is sprake van een roerende zaak. Afhankelijk van de kwalificatie als roerend dan wel onroerend van het chalet is bij de toekomstige verkoop van het chalet wel (bij onroerend) of geen (bij roerend) overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de levering van een nieuw geplaatst chalet is een beroep op vrijstelling van overdrachtsbelasting mogelijk. Bij onderstaand overzicht – waarbij wordt ingegaan op de Inkomstenbelasting en BTW aspecten – wordt er vanuit gegaan dat de aankoop plaatsvindt door een natuurlijk persoon, die het chalet zelf gaat gebruiken en/of deze (tevens) gaat verhuren. Voor de eventuele verhuur zal gebruik worden gemaakt van de diensten van de beheerder van het betreffende recreatiepark.

BTW Inkomstenbelasting

BDO roerend goed

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Onderwerpen*

Landkaart

Sluit kaart
Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.