Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.

Roerend goed

Wij willen ingaan op de fiscale consequenties bij de aankoop van een chalet. Hierbij merken wij op dat de kwalificatie van een chalet als roerende dan wel onroerende zaak, voor de BTW en overdrachtsbelasting verschillend kan zijn. Voor de BTW is het chalet als roerende zaak aan te merken als het chalet gemakkelijk is te demonteren of te verplaatsen. Wij zijn er vanuit gegaan dat eerst de grond wordt aangekocht en dat daarna het chalet los wordt gekocht en op de grond wordt geplaatst. Over de aankoop van de grond is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het chalet wordt voor de omzetbelasting aangemerkt als roerende zaak. De aankoop van het chalet is derhalve belast met 21% BTW.

Overdrachtsbelasting BTW Inkomstenbelasting

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Onderwerpen*

Landkaart

Sluit kaart
Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.